CÁ

CÁ SỐNG

Hiển thị:
Sắp xếp:

Khô Cá Ó Sao

  Để miếng cá đuối khô được ngon thì khi đem phơi cần trở nhiều lần cho cá được k..

Liên Hệ