TÔM KHÔ

TÔM KHÔ

Hiển thị:
Sắp xếp:

Tôm khô

Loại tôm thẻ biển tự nhiên(không phải tôm sú nuôi nước lợ tự nhiên)..

Liên Hệ