NƯỚC MẮM LOẠI I

NƯỚC MẮM LOẠI I

NƯỚC MẮM LOẠI I

Hiển thị:
Sắp xếp:
Nước mắm Nhất Nông Mới

Nước mắm Nhất Nông

1 thùng 12 chai(12 lít)Nguyên liệu chính gồm :Cá : là lọai cá cơm sọc than lớn , cá nục, cá lưới tươ..

Liên Hệ