BẢNG GIÁ THỦY HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

Gửi bởi Hải Sản 31/10/2015 0 Bình luận

BẢNG GIÁ THỦY HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

 

Dưới đây là bảng giá cua cập nhật ngày 3/08/2015
Phân Loại Cua Đơn vị tính trên ký        
  Giá Mô Tả        
Cua Tứ 170k/kg 4 con/kg, 200 - 250g        
Cua Yếm Vuông 200k/kg Cua cái chưa có gạch        
Cua Y3 200k/kg 3 con/kg, 250 - 400g        
Cua Y5 260k/kg 2 con/kg, 450 - 650g        
Cua Y7 380k/kg > 650g        
Cua Gạch Nhỏ 250k/kg <= 300g        
Cua Gạch Lớn 350k/kg >= 350g        
Cua Cốm (2 da) 450k/kg

Bình luận